Академија наука и умјетности Републике Српске


Менаџмент Академије
Одјељења
Одбори и комисије
Институти
Чланови Академије
Секретаријат Академије

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Организација Академије > Секретаријат Академије
Секретаријат Академије
Секретаријат Академије обавља стручне, правне, финансијске, управне, административне и остале послове за потребе Академије.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста утврђен је број радних мјеста, стручна спрема и дјелокруг рада.

Секретаријатом руководи секретар Академије. Он је одговоран за законито, правилно и благовремено организовање и обављање послова Секретаријата.

Запослени у Секретаријату Академије остварују своја права и обавезе у складу са законом, другим прописима и Статутом.
Радници Секретаријата одговорни су за свој рад секретару Академије и дужни су да обезбиједе законито, правилно и благовремено обављање послова у оквиру правилника о систематизацији радних мјеста.Штампај

2018© btgport.net