Чланови


Гилберт Фајл


Gilbert Fajl

Академик ГИЛБЕРТ ФАЈЛ (GILBERT FAYL), доктор филозофије у физичким наукама, рођен 18. марта 1937. у Будимпешти. Ужа научна област – филозофија науке. За иностраног члана АНУРС-а изабран је 4. децембра 2015.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб