Јавне набавкеПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (датум објаве 19. март 2019. године)

Предмет јавне набавке су хотелске и ресторанске услуге за академике и друге учеснике, за вријеме одржавања сједница, научних скупова, симпозијума и других активности АНУРС-а.

Позив за достављање понуда

 

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2016

Јавне набавке 2015Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб