Članovi


Gojko Đogo


Gojko Đogo

GOJKO ĐOGO, književnik, pjesnik i esejista, rođen 21. novembra 1940, Vlahovići, Ljubinje. Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine. Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004).

Biografija i izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab