Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Micić


Dragan Micić

Akademik DRAGAN MICIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 13. januara 1950. godine u Beogradu. Redovni član SANU je od 2009. godine. Za inostranog člana ANURS-a izabran je 23. maja 2013. (uža naučna oblast endokrinologija).

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab