Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Marko Vuković


Marko Vuković

Dr MARKO VUKOVIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rođen 8. maja 1936, Foča. Za dopisnog člana izabran je 21. juna 2004. godine , a redovni je član od 17.03.2011. 
Biografija i bibliografija Ljetopis IX (2005). 

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab