Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Gordana Stevanović


Gordana Stevanović

Prof. dr GORDANA STEVANOVIĆ, , Pasadena, California, USA. Dopisni član izvan radnog sastava od 05.09.2008. (uža naučna oblast patologija).

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab