Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Jelena Guskova


Jelena Guskova

Akademik ELENA GUSKOVA, inostrani član SANU i rukovodilac Centra za izučavanje savremene balkanske krize pri Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka, rođena je u Moskvi, 23. septembra 1949. godine. Uža naučna oblast – balkanska i skandinavska istorija 19. i 20. vijeka. Za inostranog člana ANURS-a izabrana je 4. decembra 2015. godine.

Biografija i izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab