Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Mitrović


Zoran Mitrović

Prof. dr ZORAN MITROVIĆ, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerzi-teta u Banjoj Luci, rođen 14. januara 1969. u Doboju. Uža naučna oblast − matematička analiza i primjene. Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab