Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Duško Vulić


Duško Vulić

Prof. dr DUŠKO VULIĆ, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci rođen je 21. aprila 1960. u Banjoj Luci. Uža naučna oblast – kardiologija. 
Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabran je 4. decembra 2015.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab