Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milan Vasić


Milan Vasić

Milan Vasić (19. decembar 1928, Pecka, Mrkonjić Grad - 26. decembar 2003, Banja Luka). Dopisni član ANU BiH od 1987, redovni član ANURS od 27. juna 1997. Predsjednik Akademije od 4. jula 2003. do 26. decembra 2003. Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004).

Biografija i izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab