Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Novica Petković


Novica Petković

Dr NOVICA PETKOVIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Beogradu, rođen 18. januara 1941, Donja Gušterica, Lipljan, Kosovo. Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine. Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004). Preminuo u avgustu 2008. godine.

Biografija i izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab