Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje društvenih nauka


Odjeljenje društvenih nauka ima dvadest tri člana:

 • akademik Desanka Kovačević-Kojić,
 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademok Rade Mihaljčić,
 • akademik Aleksa Buha,
 • akademik Snežana Savić,
 • akademik Drago Branković,
 • akademik Nikola Popović,
 • akademik Vitomir Popović,
 • dopisni član Rajko Tomaš,
 • dopisni član Dušan Berić
 • akademik Mirko Vasiljević,
 • akademik Haim Hil Aluha,
 • akademik Igor Trunov
 • akadrmik Vlado Kambovski,
 • akademik Nikola Potkonjak,
 • akademik Nenad Vunjak,
 • akademik Radovan Vukadinović,
 • akademik Elena Guskova,
 • akademik Predrag Puzović,
 • akademik Slavenko Terzić
 • akademik Zoran Lakić,
 • akademik Miodrag Orlić i 
 • akademik Midrag Simeunović.
Sedam članova je u radnom sastavu, tri su izvan radnog sastava a trinaest članova su inostrani članovi.

Sekretar Odjeljenja je akademik Drago Branković, a zamjenik sekretara akademik Vitomir Popović.


Pri Odjeljenju društvenih nauka formirana su četiri odbora:


Publikacije Odjeljenja društvenih naukaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab