Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje književnosti i umjetnosti


Odjeljenje književnosti i umjetnosti ima osamnaest članova:

 • akademik Rajko Petrov Nogo,
 • akademik Ljubomir Zuković,
 • akademik Vojislav Maksimović,
 • akademik Gojko Đogo,
 • akademik Slobodan Remetić,
 • akademik Peter Handke
 • akademik Emir Kusturica,
 • akademik Marko Mušič,
 • akademik Darko Tanasković,
 • akademik Radovan Kragulj,
 • akademik Branko Letić,
 • akademik Milivoje Unković,
 • akademik Staniša Tutnjević,
 • akademik Nikola Cekić,
 • akademik Mihajlo Vukas,
 • dopisni član Miroslav Toholj,
 • dopisni član Ranko Popović i 
 • dopisni član Sreto Tanasić.

 

Sekretar Odjeljenja je akademik Branko Letić, a zamjenik sekretara akademik Milivoje Unković. 
Osam članova je u radnom sastavu, tri izvan radnog sastava i sedam inostranih članova.

 
 

Pri Odjeljenju književnosti i umjetnosti formirana su tri odbora:

Izdanja odjeljenja za književnost i umjetnostCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab