Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Međuakademijska saradnja


Akademija nauka i umjetnosti otvorena je za sve vidove naučne saradnje sa drugim Akademijama i sličnim naučnim, istraživačkim i umjetničkim institucijama iz svijeta. Bitan zadatak Akademije jeste razmjena naučnih i umjetničkih dostignuća u regionu i šire, jer smatramo da se samo na taj način može doprinijeti razvoju nauke i umjetnosti kojima nacionalne granice ne smiju predstavljati prepreku. 

Članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske istaknuti su naučni i umjetnički radnici i djeluju ne samo na našim prostorima, već i u cijelom svijetu. Održali su mnogobrojna predavanja na svjetski poznatim univerzitetima, radovi su im publikovani u stranim časopisima, uključeni su u rad na međunarodnim projektima.  Jedan broj članova Akademije članovi su i drugih akademija: Srpske akademije nauka i umetnosti, Svjetske akademije nauka i umjetnosti (WAAS), Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Balkanske akademije nauka.

Akademija ima sklopljene sporazume o saradnji  sa više Akademija iz regiona i svijeta. Sklopljeni sporazumi predstavljaju polaznu osnovu za niz zajedničkih aktivnosti iz svih oblasti nauke. Saradnja se odvija u okviru zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, razmjeni naučnika i istraživača, publikovanju rezultata zajedničkih istraživanja, učestvovanju na manifestacijama međunarodnog karaktera u organizaciji naše Akademije i drugih akademija iz svijeta. 

Sklopljeni su sporazumi o saradnji sa: 

  • Međunacionalnom akademijom humanitarnih i prirodnih nauka Kneževa Ščerbatovih (MAGEN). Sporazum je potpisan prilikom dvodnevne radne posjete delegacije MAGEN  Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u decembru 2001. godine;
  • Ruskom akademijom nauka i umjetnosti. Sporazum i protokol o saradnji potpisani su naizmjenično u Ruskoj akademiji nauka i Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u junu mjesecu 2006. godine;
  • Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti. Sporazum je potpisan u Podgorici u novembru 2006. godine prilikom dvodnevne posjete predsjednika ANURS akademika Rajka Kuzmanovića, generalnog sekretara ANURS akademika Dragoljuba Mirjanića i člana Predsjedništva ANURS akademika Veselina Perića Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
  • Sklopljen je sporazum o proširenju saradnje sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti prilikom posjete delagacije ANURS-a Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u martu 2006. godine.
  • Akademija nauka i umjetnosti od 2008. godine učestvuje u radu Mreže akademije centralne i istočne Evrope, koja je osnovana u okviru Evropske akademije nauka i umjetnosti iz Salzburga.
  • Akademija nauka i umjetnosti primljena je u članstvo Međunarodnog vijeća za nauku 2009. godine, u svojstvu nacionalne članice.
  • Sklopljen je sporazum o saradnji sa Španskom kraljevskom akademijom za ekonomiju i finansije 2009. godine.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab