Академија наука и умјетности Републике СрпскеКонтакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница >

ПЕТA СЈЕДНИЦA ДРУГОГ САЗИВА УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
01.04.2016.

Предсједник Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске и предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске  академик Рајко Кузмановић сазвао је Пету сједницу II сазива Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске за понедјељак 4. април 2016. године у 14,00 часова.

Уређивачки одбор Енциклопедије Републике Српске је највиши орган координације у изради пројекта Енциклопедија Републике Српске, а који је најзначајнији пројекат на којем ради Академија наука и умјетности Републике Српске. Његов је основни задатак да даје главне смјернице рада на Енциклопедији, као и да доноси главне одлуке и усваја рјешења предложена од стране нижих координационих тијела овог пројекта. Одбор се састајао више пута од почетка рада на пројекту Енциклопедија Републике Српске, а нови сазив Одбора састаје се сада пети пут, како би размотрио и усвојио Извјештај о раду на Енциклопедији у периоду од 2008-2015. године, усвојио коначни Азбучник Енциклопедије Републике Српске од слова А до Д, те донио одлуку о техничком, односно ликовно-графичком уређењу Енциклопедије Републике Српске.
Уређивачки одбор ће такође размотрити начин финансирања штампања  Енциклопедије Републике Српске, с обзиром на то да је овај пројекат ушао у завршну фазу израде првог и другог тома.

Поред бројних препрека на које се наилазило у раду, реализација пројекта текла је веома добро. Имајући у виду да је за израду лексикографских издања овог типа, чак и институцијама које су организоване искључиво за тај посао, било потребно двадесетак година за израду енциклопедија (Српска енциклопедија двадесетак година, Хрватска енциклопедија БиХ шеснаест година), можемо закључити да је Академија наука и умјетности Републике Српске у разумном року успијела да обави велики посао и прикупи 11.395 одредница од слова А до Ш, а од слова А до Д прикупљене су и комплетно обрађене 3.493 одреднице. Треба посебно напоменути да је ово лексикографско издање веома специфично јер су у њему обрађена сва насељена мјеста у Републици Српској и готово да нема сличне енциклопедије, јер су лексикографске куће и друге научне институције свјесне колико потешкоћа представља рад на оваквој врсти публикације.

Иако је планирано да изађе само један том Енциклопедије, због великог броја одредница, штампаће се заједно први и други том. Први и други том Енциклопедије Републике Српске биће предан у штампу у септембру 2016. године и до краја године објављен и доступан јавности.


Читања 1054


Штампај

2017© btgport.net