Научно-истраживачки пројекти одјељења природно-математичких и техничких наука


 • Наноелектронски материјали – физичка карактеризација и унапређење особина, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2006).
 • Испитивање специфичности физичких особина наноелектронских материјала, пројекат финансирало Министарство науке и технологије, Владе Републике Српске (2007).
 • Проводне и оптичке карактеристике нано-димензионих кристалних узорака, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе РС (2009).
 • Горњокредитни офиолити из сјеверне Козаре, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе РС, 2009.
 • Енергетски потенцијал вјетра Републике Српске, тематски пројекат, а финансирало га је  Министарство науке и технологије Владе РС (2009).
 • Проводне и оптичке карактеристике нанодимензионих кристалних узорака, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе РС (2009).
 • Савремени материјали за обновљиве изворе енергије и биомедицину, тематски пројекат, финансирало га Министарство науке и технологије Владе РС (2010).
 • Анализа диелектричних особина наноструктура, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Вла¬де РС (2010).
 • Нови материјали за хемијске изворе електричне енергије, Билатерална научно-технолошка сарадња између БиХ и Републике Словеније (2010−2011).
 • Моделовање специфичних особина наноструктурних материјала, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе РС (2011).
 • Renewable energy sources as model of sustainable development of the countries of West Balkans, UNESCO- партиципацијски програм за 2010−2011.
 • Израда цитираности научних истраживача у Републици Српској, пројекат финансирало Министарство науке и технологије Владе РС (2011).
 • Геологија планине Просаре, пројекат финансирало Министарство науке и технологије РС.
 • Утврђивање усаглашености електода за ручно електролучно заваривање са битним захтјевима које одређују директиве ЕУ, а са крајњим циљем постављања СЕ знака на производ, „Елвако“ Бијељина.
 • Утврђивање усаглашености покретне нафтне пумпе са битним захтјевима које одређују директиве ЕУ, а са крајњим циљем постављања СЕ знака на производ, „Елвако“ Бијељина.
 • Савремени материјали за обновљиве изворе енергије, научно-технолошка сарадња БиХ и Републике Словеније за 2012−2013. годину.
 • Потенцијал и економичност обновљивих извора енергије, научно-технолошка сарадња БиХ и Црне Горе за 2012−2013. годину.
 • Нанотехнолошки материјали за употребу у техници и биомедицини, тематски пројекат, Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012−2013).
 • Испитивања енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2kWp у Републици Српској, тематски пројекат, Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012−2013).
 • Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the Western Balkan Region, UNESCO participation programme 2012−2013.
 • Пројекат за набавку опреме – високорезолуцијски напрашивач за припрему узорака за скенирајућу електронску микроскопију, Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012).Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб