Енциклопедија Републике Српске


Енциклопедија Републике Српске представља најзначајнији пројекат који реализује Академија наука и умјетности Републике Српске. Реализација пројекта почела је крајем 2007. године, када је Народна скупштина Републике Српске усвојила Закон о Енциклопедији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 38/07). Пројекат финансира Влада Републике Српске.

Рад на Енциклопедији координишу Уређивачки одбор, Централна редакција и Извршни одбор Уређивачког одбора, а непосредно главни редактор, уредници и координатор. За поједине научне и стручне области формиране су посебне редакције. Поред Стручне редакције за насељена мјеста формиране у оквиру рада на Енциклопедији, основане су и општинске редакције, задужене за прикупљање и обраду података о насељеним мјестима која се налазе на подручју тих општина. На изради Енциклопедије укључено је неколико стотина сарадника, који су аутори одредница.

Први том Енциклопедије Републике Српске објављен је 2017. године. Њиме су обухваћене одреднице са почетним словима А и Б. Први том има 783 странице, формата А4, садржи 1.303 одреднице, 271 пододредницу, 372 фотографије и 32 карте. На 62. међународном сајму књига у Београду, Академији наука и умјетности Републике Српске је, 26. октобра 2017, за први томЕнциклопедије Републике Српске додијељена награда за најбољег издавача из дијаспоре.

У току је израда другог тома.

Енциклопедија Републике Српске представља националну енциклопедију општег типа. Основна методолошка начела за израду овог лексикографског дјела представљена су у предговору првог тома.

Критеријум за азбучник Енциклопедије Републике Српске
Критеријум за избор карата и фотографија за Енциклопедију Републике Српске 
Упутство за писање биографија 
Упутство за писање одредица о градовима 
Упутство за писање одредица о насељима (селима) 
Упутство за писање одредница о матичним библиотекама
Упутство за писање одредница о музејима 
Упутство за писање одредница о архивима 
Упутство за писање одредница о општинским библиотекама
Упутство за писање одредница о позориштимаCopyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб