ШЕСТА СЈЕДНИЦА УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

22.05.2017.


Шеста сједница II сазива Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске одржаће се у уторак, 23. маја 2017. године са почетком у 13,00 часова у Малој сали Академије наука и умјетности Републике Српске.
Сједницом ће предсједавати академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС.
Уређивачки одбор је, према Закону о Енциклопедији Републике Српске, највише тијело, које се састоји од 20 чланова које именује Влада Републике Српске на приједлог Академије наука и умјетности Републике Српске. Уређивачки одбор је образован у циљу да: утврђује концепцију и садржину Енциклопедије, одређује обим и облик публикације, утврђује критеријуме за одабир одредница, усваја азбучник Енциклопедије, одређује величину, структуру и садржину чланака и илустрација, усваја завршни текст Енциклопедије по томовима, подноси Академији извјештај о свом раду, утврђује рокове за припрему рукописа за поједине томове, динамику   штампања, као и завршетак пројекта у цјелини, образује централну редакцију и стручне редакције, именује главног редактора и секретара Централне редакције, обавља и друге послове од значаја за израду Енциклопедије.
На овој, шестој сједници, Уређивачки одбор ће усвојити информацију о раду на пројекту Енциклопедија Републике Српске, усвојити измијене и допуне азбучника за први том Енциклопедије, усвојити импресум Енциклопедије Републике Српске, усвојити информацију о финансијском стању, те информацију о раду на другом тому Енциклопедије којим ће бити обухваћена слова В, Г и Д.
У складу са закључцима са ове сједнице биће обављене завршне активности, након чега ће први том Енциклопедије Републике Српске бити предан у штампу.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб