10. СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС, РЕДОВНА И СВЕЧАНА СКУПШТИНА АКАДЕМИЈЕ

17.05.2019.


10. сједница Предсједништва Академије наука и умјетности Републике Српске одржаће се 20. маја 2019. године у 18.00 часова у просторијама АНУРС-а. На сједници ће бити усвојен записник са претходне сједнице Предсједништва, извјештај о финансијском пословању Академије у 2018. години, извјештај о раду Академије за 2018. годину, измјене Програма рада за 2019. годину са предлогом средњерочног и дугорочног плана рада АНУРС. Такође ће бити извршен приједлог за избор дописног члана у редовног, те покренут поступак за измјене и допуне Статута и правилника АНУРС-а.

Редовна и Свечана сједница Скупштине Академије биће одржана 21. маја 2019. године са почетком у 11.00 часова редовна сједница, те свечана сједница у 12.00 часова.

Током редовне сједнице Скупштине биће усвојен извјештај рада за 2018. годину и извјештај о финансијском пословању за 2018. годину, те извршен избор дописног члана АНУРС у звање редовног члана.

На Свечаној сједнице предвиђено је одржавање уводне бесједе предсједника Академије, уручивање знамења АНУРС-а новоизабраним члановима, те одржане приступне бесједе новоизабраних чланова Академије: академика Миодрага В. Орлића, проф. др Ранка Поповића, дописног члана у редовном саставу, академика Радована Вукадиновића и проф. др Вељка Марића, дописног члана у радном саставу.

 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб