Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Statut Akademije


Na osnovu člana 4, stava 2 i člana 19, tačka a) Zakona o Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 108/13), Skupština Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. maja 2014. godine, donijela je Statut Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

STATUT AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE (.pdf)Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab