Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Misija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske


Osnivanje Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske predstavlja program stavljanja univerzalnih vrijednosti nauke i umjetnosti u službu narodnog preporoda i napretka. Akademija kao simbol duhovne suverenosti srpskog naroda u Republici Srpskoj ne poriče pravo na duhovnu suverenost ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, ali jasno stavlja do znanja da ne prihvata starateljstvo ili patronat nad svojom duhovnom djelatnošću. Ona će da djeluje u skladu sa višestruko provjerenim kriterijumima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj nauci i umjetnosti. U svjetlu takvog opredjeljenja ona odbacuje predrasude i stereotipe zasićene ideologijom. Njen jedini kriterijum je istina i provjereni ideali istine kojoj se posvetila.

Akademija je institucija kojoj je najvažniji zadatak da podstiče razvoj nauke i umjetnosti, da čuva, njeguje i unapređuje kulturu, duh i stvaralačke potencijale svoga naroda. Ona je radna i reprezentativna institucija od posebnog značaja i treba da doprinosi materijalnom razvoju Republike Srpske, njenom duhovnom obogaćivanju i demokratskoj afirmaciji. Ona je stranački neopredijeljena i zalaže se za opšte nacionalne i ljudske vrijednosti. Faktor je organizovanog djelovanja radi bržeg duhovnog preporoda i jedinstva cijelog našeg naroda.

Svijet u kome živimo obiluje paradoksima i protivrječnostima, potresaju ga ekonomske i političke krize, njegovu socijalnu koheziju razaraju eksploatacija, diskriminacija, samovolja i nepravda. Borba za novi svjetski poredak, dominacija, prestiž, moć i nova tržišta dobijaju obilježja državnog i multinacionalnog pritiska.

U našem vremenu duhovnu krizu izazivaju pored ostalih i ovi činioci: slabosti teorijskog mišljenja, kriza smisla umjetnosti, komercijalizacija kulture, raskorak između slobode i prosvećenog mišljenja, regresija prosvjetiteljstva. S druge strane, svijet se tumači pomoću naivnih, uprošćenih, lažnih i naučno neutemeljenih stavova. Ovome treba dodati pojavu - reklamiranje kiča, prizemnog humora, šunda, ispraznih političkih govora i javno podržavanje politički podobnih, ali nesposobnih u privredi, nauci, kulturi, umjetnosti i društvenom životu.

Čovječanstvo se našlo u vrlo protivrječnom svijetu, pa u takvoj duhovnoj klimi žive ljudi na početku XXI vijeka. U ovakvom socijalnom okruženj u djeluje Akademija kreira svoj program, želeći da se suoči sa problemima svoga vremena, da se bori za drugačiju duhovnu klimu i bolji svijet, da traga za punijim i sadržajnijim smislom života, s uvjerenjem da ga je moguće ostvariti.

Akademija će se naučnim argumentima suprotstavljati i opirati pojavama rasizma, vjerskog fanatizma, ideološ ke isključivosti i drugim ekstremizmima koji izazivaju nepovjerenje među ljudima, antagonističke podjele, mržnju, sukobe i osvetu. Ne smijemo da stvaramo socijalnu zajednicu u kojoj će da žive ljudi koji su napustili svaku nadu da će imati mir i spokojstvo. Na nama je, kao i na svima drugima, da se zalažemo da u životu ljudi bude manje straha, osjećanja nesigurnosti, mržnje, tjeskobe i patnje, a više sigurnosti, zadovoljstva i radosti. Moramo stvarati takve socijalne uslove u kojima mladi ljudi neće upoznati samo tragični svijet, već prvenstveno bolji i ljudskiji.

Dužnost Akademije je da se argumentima suprotstavi svima koji zlonamjerno falsifikuju istoriju, pišu knjige i produkuju razne informacije u kojima negiraju vrijednosti našega naroda, njegovo mjesto u istoriji i istorijsku ulogu. Ne smije se dozvoliti da falsifikati postanu istina i da se na njima piše istorija.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab