Мисија Академије наука и умјетности Републике Српске


Оснивање Академије наука и умјетности Републике Српске представља програм стављања универзалних вриједности науке и умјетности у службу народног препорода и напретка. Академија као симбол духовне суверености српског народа у Републици Српској не пориче право на духовну сувереност осталих народа у Босни и Херцеговини, али јасно ставља до знања да не прихвата старатељство или патронат над својом духовном дјелатношћу. Она ће да дјелује у складу са вишеструко провјереним критеријумима и вриједностима прихваћеним у свјетској науци и умјетности. У свјетлу таквог опредјељења она одбацује предрасуде и стереотипе засићене идеологијом. Њен једини критеријум је истина и провјерени идеали истине којој се посветила.

Академија је институција којој је најважнији задатак да подстиче развој науке и умјетности, да чува, његује и унапређује културу, дух и стваралачке потенцијале свога народа. Она је радна и репрезентативна институција од посебног значаја и треба да доприноси материјалном развоју Републике Српске, њеном духовном обогаћивању и демократској афирмацији. Она је страначки неопредијељена и залаже се за опште националне и људске вриједности. Фактор је организованог дјеловања ради бржег духовног препорода и јединства цијелог нашег народа.

Свијет у коме живимо обилује парадоксима и противрјечностима, потресају га економске и политичке кризе, његову социјалну кохезију разарају експлоатација, дискриминација, самовоља и неправда. Борба за нови свјетски поредак, доминација, престиж, моћ и нова тржишта добијају обиљежја државног и мултинационалног притиска.

У нашем времену духовну кризу изазивају поред осталих и ови чиниоци: слабости теоријског мишљења, криза смисла умјетности, комерцијализација културе, раскорак између слободе и просвећеног мишљења, регресија просвјетитељства. С друге стране, свијет се тумачи помоћу наивних, упрошћених, лажних и научно неутемељених ставова. Овоме треба додати појаву - рекламирање кича, приземног хумора, шунда, испразних политичких говора и јавно подржавање политички подобних, али неспособних у привреди, науци, култури, умјетности и друштвеном животу.

Човјечанство се нашло у врло противрјечном свијету, па у таквој духовној клими живе људи на почетку XXI вијека. У оваквом социјалном окружењ у дјелује Академија креира свој програм, желећи да се суочи са проблемима свога времена, да се бори за другачију духовну климу и бољи свијет, да трага за пунијим и садржајнијим смислом живота, с увјерењем да га је могуће остварити.

Академија ће се научним аргументима супротстављати и опирати појавама расизма, вјерског фанатизма, идеолош ке искључивости и другим екстремизмима који изазивају неповјерење међу људима, антагонистичке подјеле, мржњу, сукобе и освету. Не смијемо да стварамо социјалну заједницу у којој ће да живе људи који су напустили сваку наду да ће имати мир и спокојство. На нама је, као и на свима другима, да се залажемо да у животу људи буде мање страха, осјећања несигурности, мржње, тјескобе и патње, а више сигурности, задовољства и радости. Морамо стварати такве социјалне услове у којима млади људи неће упознати само трагични свијет, већ првенствено бољи и људскији.

Дужност Академије је да се аргументима супротстави свима који злонамјерно фалсификују историју, пишу књиге и продукују разне информације у којима негирају вриједности нашега народа, његово мјесто у историји и историјску улогу. Не смије се дозволити да фалсификати постану истина и да се на њима пише историја.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб