Издања одјељења медицинских наука


 1. Споменица Борише Старовића издање 2006. године СПОМЕНИЦА Књ. IV. Одјељење медицинских наука Књига 1.
 2. Нови погледи у превенцији и третману атеросклерозе издање 2007.године НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XI. Одјељење медициских наука Књига 2.
 3. Споменица Сретена Бошковића издање 2007. године СПОМЕНИЦА Књ. VII.Одјељење медицинских наука Књига 3. 
 4. Репродуктивни потенцијал адолесцената у Републици Српској издање 2010 године МОНОГРАФИЈЕ Књ. XI. Одјељење медицинских наука Књига 4.
 5. Grudna hirurgija i povrede grudnog koša izdanje 2011. MONOGRAFIJE Knjiga XIV. Odjeljenje medicinskih nauka Knjiga 5. 
 6. Психосоцијални фактори и кардиоваскуларне болести, НАУЧНИ СКУПОВИ, књига XXI, Одјељење медицинских наука, Књига 6.
 7. РАТНЕ БОЛНИЦЕ: двадесет година (1992−2012) здравствене заштите у Сарајевско-романијској регији (аутори Мирко Шошић, Томислав Таушан, Славко Ждрале, Милан Пејић), издање 2013, МОНОГРАФИЈЕ, Књига XX, Одјељење медицинских наука, књига 7. 
 8. Postraumatski prediktori ateroskleroze kod mladih (autori Drenka Šećerov Zečević, Duško Vulić, Siniša Ristić, Marija Burgić Radmanović, Zoran Vujković), izdanje 2013, MONOGRAFIJE, knjiga XXI, Odjeljenje medicinskih nauka, knjiga 8.
 9. Зборник радова II конгреса симпозијума оториноларинголога Републике Српске издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXIII. Одјељење медицинских наука Књ. 9.
 10. Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ  XXXIV. Одјељење медицинских наука Kњ. 10.
 11. Клиничко испитивање функција аутономног нервног система издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ  XXVII. Одјељење медицинских наука Књ. 11.
 12. Функционална анатомија, патологија, дијагностика и терапија крвних судова главе и врата издање 2016. ЗБОРНИК РАДОВА XIII. Одјељење медицинских наука Књ. 12.
 13. Diabetes mellitus: Савремена достигнућа и изазови издање 2017. НАУЧНИ СКУПОВИ  XL. Одјељење медицинских наука Књ. 13.
 14. Рехабилитација послије можданог удара, издање 2020, МОНОГРАФИЈЕ XLIII, Одјељење медицинских наука Књ. 14
 15. Новине у дијагностици, лијечењу и превенцији акутног коронарног синдрома, издање 2020, МОНОГРАФИЈЕ XLIV, Одјељење медицинских наука Књ. 15
 16. Штетности осиромашеног уранијума, издање 2022, МОНОГРАФИЈЕ XLVI, Одјељење медицинских наука Књ. 16

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб