Издавачка дјелатност


Академија наука и умјетности Републике Српске, кроз остваривање својих, Статутом дефинисаних, задатака, издаје сталне и повремене публикације из области науке, културе и умјетности и размјењује их са научним организацијама и установама у земљи и иностранству. 
Академија објављује:
 1. Лексикографске и енциклопедијске публикације; 
 2. Научна дјела:
  – дјела чланова Академије и других научних радника, настала као резултат научноистраживачких пројеката у оквиру Академије, 
  – дјела чланова Академије и других научних радника проистекла из њиховог самосталног научног рада;
 3. Књижевна и умјетничка дјела чланова Академије и других истакнутих књижевника и умјетника;
 4. Грађу значајну за науку и умјетност (необјављивану архивску грађу – рукописе, документа, дневнике...);
 5. Зборнике радова са научних скупова, који су организовани у оквиру научноистраживачких пројеката Академије;
 6. Споменице и библиографије чланова Академије;
 7. Љетописе, у којима се објављују извјештаји о раду, изводи из записника са сједница Скупштине и Предсједништва, извјештаји о разним манифестацијама, биографије и библиографије чланова;
 8. Научне часописе;
 9. Компакт-дискове са научним, књижевним или умјетничким садржајем, који проистичу из научноистраживачких пројеката Академије;
 10. Брошуре о Академији.
У оквиру Академије постоји Одбор за издавачку дјелатност, који (према Статуту) чине предсједник, генерални секретар, секретари одјељења и три члана Академије које именује Предсједништво. У свом раду Одбор примјењује одредбе Правилника о издавачкој дјелатности Академије, који доноси Предсједништво.

Академија је издавала (публиковала) свих пет врста издања. Укупно је штампано преко 80 публикација.
Неке од њих наводимо: 

ЗБОРНИЦИ:

 • Српски духовни простор,
 • Душанов законик,
 • Подјела надлежности,
 • Земља Павловића,
 • 150 година од рођења Михајла Пупина,
 • Српска револуција 1804-1815. и Босна и Херцеговина
 • Република Српска - десет година од Дејтонског мировног споразума
 • 15 година постојања и развоја Републике Српске
 • Ресурси републике Српске
 • Савремени материјали
 • Пресуда Европског суда за људска права у случају Сејдић-Финци
 • Идеје Николе Тесле
 • Нови погледи у превенцији и третману атеросклерозе и
 • други.

ГОДИШЊАЦИ:

 • Прва књига Оснивачка скупштина и академици оснивачи,
 • Вишебројни Љетописи (1996-2004, 2005,2006,2008),
 • Љетописи (1996-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Брошура о Академији (2004, 2011, 2018). 

СПОМЕНИЦЕ: Издате су:

 • Споменица о Академији (1996),
 • Споменица Славка Леовца,
 • Споменица Милана Васића,
 • Споменица Петра Мандића,
 • Споменица академика Рајка Кузмановића,
 • Споменица Сретена Бошковића,
 • Зборник Радова у част академика Радована Вучковића,
 • Споменица академика Новице Петковића,
 • Зборник радова у част академика Славка Леовца,
 • Споменица академика Гаше Мијановића,
 • Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић

ЧАСОПИСИ

ПРОПИСИ: штампана је брошура

Сваке године издају се нова научна дјела, споменице, зборници радова и друге публикације. 
Академијска библиотека са документацијом је у сталном формирању. 

ИЗДАЊА ОДЈЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
ИЗДАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЈЕТНОСТ
ИЗДАЊА ОДЈЕЉЕЊА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ИЗДАЊА ОДЈЕЉЕЊА МЕДИЦИНСКИХ НАУКАCopyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб