Издања одјељења природно- математичких и техничких наука


 

 1. Геологија  и металогенија Динарида и Вардарске зоне издање  2000. год. ЗБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ  Књига  I. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 1.

 2. Епоха Кванта издање  2001.год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  XII. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књига  2.

 3. 150 година од рођења Михајла Пупина издање  2004. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  III. Одјељење природно-математичких наука  Књига  3.

 4. Теоријска и експериментална истраживања наноматеријала издање  2005. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига VII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  4.

 5. Сто година теорије релативности издање  2005. год НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  IX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  5.

 6. Идеје Николе Тесле издање 2006. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига X. Одје љење природно-математичких и техничких наука Књига  6.

 7. Ресурси Републике Српске издање 2008 год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 7.

 8. Савремени материјали издање 2008. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIV. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 8.

 9. Технолошки процеси у машинској индустрији издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига  VII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 9.

 10. Термобиметали / аутор Пантелија Дакић издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 10.

 11. Mehanizam delovanja pesticida / autor Vaskrsija Janjić izdanje 2009.MONOGRAFIJE Knjiga IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 11.

 12. Савремени материјали издање 2010. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVII.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 12.

 13. Милутин Миланковић у свом и нашем времену издање 2009.год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 13.

 14. Савремени материјали издање 2011. Год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XIX.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 14. 

 15. Споменица академика Веселина Перића издање 2011. СПОМЕНИЦЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 15. 

 16. Biofizičke osnove tehnike i medicine (autori Jovan P. Šetrajčić i Dragoljub LJ. Mirjanić) izdanje 2012. MONOGRAFIJE Knjiga XVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 

 17. Савремени материјали, издање 2012. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 17. 

 18. Обновљиви извори енергије (аутори: Томислав М. Павловић, Драгана Д. Милосављевић, Драгољуб Љ. Мирјанић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 18.

 19. Савремени материјали, izdanje 2013. НАУЧНИ СКУПОВИ, књига XXV, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 19.

 20. Образовање, наука и производња хране (аутор Васкрсија Јањић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 20

 21. Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora / autor Snežana Petković MONOGRAFIJA XXIII . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 21.

 22. Савремени материјали издање АНУРС 2014. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 22.

 23. Савремена архитектура посматрана кроз призму рециклираних грађевинских производа / Дарко Христић издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ XXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 23.

 24. Савремени материјали издање АНУРС 2015. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXXI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 24.

 25. Просторно планирање и животна средина Републике Српске издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 25.

 26. Генетски модификовани организми (ГМО) – научни и етички аспекти, произдоња и коришћење издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.

 27. Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 27.

 28. Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska издање 2015. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.

 29. Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних падавина у мају 2014. године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 28.

 30. Савремени материјали издање 2016 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 29.

 31. Отровне биљке издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 30.

 32. Принос стрних жита издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 31.

Часописи: 

 1. Contemporary Materials I-1, I-2 (2010)

 2. Contemporary Materials II-1, II-2 (2011)

 3. Contemporary Materials III-1, III-2 (2012)

 4. Contemporary Materials IV1, IV2 (2013)

 5. Contemporary Materials V1, V2 (2014)

 6. Contemporary Materials VI1, VI2 (2015)

 7. Contemporary Materials VII1, VII2 (2016)

 8. Contemporary Materials VIII1, VIII2 (2017)

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб