Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

30 GODINA OD OSNIVANjA AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

Pročitaj opširnije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije


17

2023

17
2023
SIMPOZIJUM "PROSTORNO PLANIRANjE I ZAŠTITA PRIRODNIH DOBARA U REPUBLICI SRPSKOJ"


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odbor za životnu sredinu, prostorno planiranje i održivi razvoj Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski i Šumarski fakultet Univerztiteta u Banjoj Luci, organizuju simpozijum "Prostorno planiranje i zaštita prirodnih dobara u Republici Srpskoj" 17. novembra 2023. godine.

15

2023

15
2023
ODRŽANA TREĆA NAUČNA TRIBINA „NAPADI NA DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM I USTAV REPUBLIKE SRPSKE – POLITIČKI I PRAVNI ASPEKTI“


U utorak 14. 11. 2023. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održana je treća naučna tribina „Napadi na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Republike Srpske – politički i pravni aspekti“. Na tribini su podnesena dva uvodna izlaganja – akademika Rajka Kuzmanovića, predsjednika ANURS-a, i dr Željka Budimira, ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Nakon uvodnih izlaganja, deset naučnih radnika (akademici, univerzitetski profesori) imali su tematska izlaganja (diskusije) o većem broju problema koji se odnose na zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Republike Srpske. Učesnici naučne tribine prihvatili su tekst stavova Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske o napadima na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Republike Srpske.

14

2023

14
2023
NAUČNA TRIBINA „NAPADI NA DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM I USTAV REPUBLIKE SRPSKE – POLITIČKI I PRAVNI ASPEKTI


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje naučnu tribinu na temu „Napadi na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Republike Srpske – politički i pravni aspekti“. Tribina će biti održana 14. novembra 2023, u Maloj sali ANURS-a, sa početkom u 11.00 časova.

Kalendar događaja


17

2023

17
2023
SIMPOZIJUM "PROSTORNO PLANIRANjE I ZAŠTITA PRIRODNIH DOBARA U REPUBLICI SRPSKOJ"


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odbor za životnu sredinu, prostorno planiranje i održivi razvoj Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski i Šumarski fakultet Univerztiteta u Banjoj Luci, organizuju simpozijum "Prostorno planiranje i zaštita prirodnih dobara u Republici Srpskoj" 17. novembra 2023. godine.

14

2023

14
2023
NAUČNA TRIBINA „NAPADI NA DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM I USTAV REPUBLIKE SRPSKE – POLITIČKI I PRAVNI ASPEKTI


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje naučnu tribinu na temu „Napadi na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Republike Srpske – politički i pravni aspekti“. Tribina će biti održana 14. novembra 2023, u Maloj sali ANURS-a, sa početkom u 11.00 časova.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab