Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Marko Mušič


Marko Mušič

Akademik MARKO MUŠIČ, arhitekta, rođen 30. januara 1941, Ljubljana.

Slovenačka akademija nauka i umjetnosti izabrala ga je za vanrednog člana 2003, a za redovnog 2007. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti, dopisni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2011. i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. decembra 2012. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab