Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Duško Vulić


Duško Vulić

Prof. dr DUŠKO VULIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci rođen je 21. aprila 1960. u Banjoj Luci. Uža naučna oblast – kardiologija. 

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u rad­nom sastavu, izabran je 4. decembra 2015. godine. 

BIOGRAFIJA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab