Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Duško Vulić


Duško Vulić

Akademik DUŠKO VULIĆ, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci. rođen je 21. aprila 1960, Banja Luka.

Uža naučna oblast – kardiologija.

Za dopisnog člana ANURS u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015, a za redovnog člana 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab