Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Nenad Vunjak


Nenad Vunjak

Prof. dr NENAD VUNjAK, profesor i dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, rođen 16. oktobra 1951, Gornja Rogatica, Bačka Topola.

Uža naučna oblast – bankarstvo i poslovne finansije.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab