Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Simeunović


Dragan Simeunović

Akademik DRAGAN SIMEUNOVIĆ rođen je 1953. godine, srpski je politikolog i redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran 21. Decembra 2018. godine.
 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab