Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vlado Kambovski


Vlado Kambovski

Akademik VLADO KAMBOVSKI, profesor Univerziteta u Skoplju, u penziji, rođen 5. januara 1948, Bitolj.

Uža naučna oblast ‒ krivično pravo.

Redovni je član Makedonske akademije nauka i umjetnosti od 2006. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. decembra 2012.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab