Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Radovan Vukadinović


Radovan Vukadinović

Prof. dr RADOVAN VUKADINOVIĆ, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rođen 20. maja 1953, Tavnik, Kraljevo.

Uža naučna oblast – međunarodno poslovno pravo i pravo Evropske unije.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab