Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Miodrag Orlić


Miodrag Orlić

Akademik MIODRAG ORLIĆ, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sudija Vrhovnog suda Srbije, rođen 7. marta 1939, Zrenjanin.

Uža naučna oblast – građansko pravo.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 12. decembra 2018. godine.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab