Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Esad Jakupović


Esad Jakupović

Akademik ESAD JAKUPOVIĆ, redovni profesor Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci, rođen 21. septembra 1950, Ćela, Prijedor.

Uža naučna oblast – materijali i energetika.

Za dopisnog člana ANURS u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015, a za redovnog člana 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab