Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vitomir Popović


Vitomir Popović

Akademik VITOMIR POPOVIĆ, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 20. juna 1956, Bistrica, Banja Luka.

Uža naučna oblast – međunarodno trgovinsko pravo.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 21. decembra 2012, a za redovnog člana 21. decembra 2018. godine. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab