Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Predrag Peško


Predrag Peško

Akademik PREDRAG PEŠKO, profesor univerzitetâ u Beogradu i Hajdelbergu, rođen 29. maja 1955, Boka, Zrenjanin.

Uža naučna oblast ‒ hirurgija.

Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2006, a redovni član od 2012. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. decembra 2012. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab