Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Darko Tanasković


Darko Tanasković

Prof. dr DARKO TANASKOVIĆ, filolog, profesor univerzitetȃ u Beogradu i Banjoj Luci, ambasador Srbije pri Unesku, rođen 4. januara 1948, Zagreb.

Naučne oblasti: arabistika, turkologija, iranistika, orijentalna komparatistika, islamologija.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. godine. 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab