Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Mitrović


Zoran Mitrović

Prof. dr ZORAN MITROVIĆ, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 14. januara 1969. u Doboju.

Uža naučna oblast − matematička analiza i primjene.

Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabran je 4. decembra 2015. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab