Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Marko Vuković


Marko Vuković

Akademik MARKO VUKOVIĆ, profesor univerzitetâ u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, u penziji, rođen 8. maja 1936, Foča.

Uža naučna oblast – hirurgija: traumatologija.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog 17. marta 2011.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab