Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Jovan Šetrajčić


Jovan Šetrajčić

Akademik JOVAN ŠETRAJČIĆ, profesor univerzitetâ u Novom Sadu i Banjoj Luci, rođen 7. aprila 1951, Novi Sad.

Uža naučna oblast – teorijska fizika.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog člana izvan radnog sastava 21. decembra 2012.

Biografija 

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab