Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Zoran Lakić


Zoran Lakić

Akademik ZORAN LAKIĆ, profesor emeritus na Univerzitetu Crne Gore, rođen 31. oktobra 1933, Donja Bijela, Šavnik.

Uža naučna oblast – istorija Jugoslavije.

Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1993, a redovni od 2000. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 12. decembra 2018. godine.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab