Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Snežana Savić


Snežana Savić

Akademik SNEŽANA SAVIĆ, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođena 19. decembra 1958, Banja Luka.

Uža naučna oblast – teorija države i prava.

Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabrana je 5. septembra 2008, a za redovnog člana 21. decembra 2012. godine

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab