Чланови


Снежана Савић


Снежана Савић

Академик СНЕЖАНА САВИЋ, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, рођена 19. децембра 1958, Бања Лука.

Ужа научна област – теорија државе и права.

За дописног члана АНУРС-а у радном саставу изабрана је 5. септембра 2008, а за редовног члана 21. децембра 2012. године

Биографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб