Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Džerald Polak


Džerald Polak

Akademik Džerald Polak, profesor, rođen je 1940. godine u Njujuorku, diplomirao je 1961. godine na Politehničkom institutu u Njujorku, stekavši zvanje elektroinženjera, a 1968. doktorirao je na Univerzitetu Pensilvanije, i postao inženjer biomedicine. Tada je počeo da predaje na Katedri za anesteziologiju i bioinženjering Vašingtonskog univerziteta, gdje je 1981. godine izabran u zvanje profesora bioinženjeringa.

Objavio je osam knjiga i preko 200 naučnih radova, a izlagao je na brojnim naučnim skupovima po svijetu. Njegova naučna interesovanja su se uglavnom kretala od biološkog kretanja i biologije ćelije do interakcije bioloških površina sa vodenim rastvorima.

Dobitnik je brojnih nagrada i počasni član mnogih naučnih udruženja. Proglašen je počasnim profesorom Ruske akademije nauka.

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 9. decembra 2011. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab