Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Slobodan Remetić


Slobodan Remetić

Akademik SLOBODAN REMETIĆ, profesor Univerziteta u Nišu, u penziji, rođen 3. avgusta 1945, Kovačići, Kladanj.

Uža naučna oblast – dijalektologija i istorija srpskog jezika.

Direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog 5. septembra 2008. 

Potpredsjednik ANURS od 23. decembra 2019. godine. do 22. decembra 2021. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab