Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenja


Akademija obrazuje odjeljenja za jednu ili više srodnih nauka i umjetnosti. Odjeljenja su osnovni nosioci nau čnog i umjetničkog rada. 
Odjeljenja organizuju radu oblasti nauke i umjetnosti na osnovu svog programa rada i programa rada Akademije. 

U odjeljenjima se saopštavaju i prezentuju naučni i umjetnički radovičlanova odjeljenja i drugih naučnika i umjetnika, raspravlja o tim radovima i odlučuje o njihovom objavljivanju. 
U odjeljenjima se raspravlja o osnovnim pitanjima iz oblasti nauke i umjetnosti kojima se ona bave i o radu Akademije uopšte. 
Akademija nauka i umjetnosti ima u svom sastavu četiri odjeljenja:

 Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab