Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za naftu


Odbor sačinjavaju:

  1. Akademik Branko Škundrić, predsjednik;
  2. Prof. dr Pero Dugić, zamjenik;
  3. Prof. dr Jelena Penavin Škundrić;
  4. Doc. dr Rada Petrović;
  5. Prof. dr Dragica Lazić;
  6. Doc. dr Zoran Obrenović;
  7. Radislav Filipović, dipl. inž.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab