Организација Академије


Основна дјелатност Академије обавља се у Академији као цјелини, у одјељењима, институтима, одборима и комисијама. Рад се одвија у свим наведеним организационим облицима. Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб