Статут Академије


На основу члана 4, става 2 и члана 19, тачка а) Закона о Академији наука и умјетности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 108/13), Скупштина Академије наука и умјетности Републике Српске, на сједници одржаној 29. маја 2014. године, донијела је Статут Академије наука и умјетности Републике Српске.

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНOСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (.pdf)Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб